Försäljningsvillkor

Följande försäljningsvillkor är överens om:
PerfectDraft Europe (handel som PerfectDraft)
Société par actions simplifiée (förenklat aktiebolag)
Registrerad hos RCS (företagsregistret) för LILLE MÉTROPOLE (Frankrike), registreringsnummer 497 634 030,
Företagsadress: 132 rue du chemin vert
CRT3, 59273
FRETIN, Frankrike Inom gemenskapen momsnummer: FR31497634030

Nedan kallad "säljaren"
PARTNEN av den första delen,
och:
Alla personer eller personer som slutför ett köp via Säljarens internetwebbplats, www.hopt.se,
Nedan kallad "kunden"
Partiet i den andra delen.

ARTIKEL 1: OBJEKT

Följande Försäljningsvillkor definierar kontraktsförhållandet mellan Säljaren och Kunden samt eventuella villkor som kan gälla för ett köp som gjorts via Säljarens hemsida, www.hopt.se, hädanefter kallad "Webbplatsen".
Genom att acceptera dessa försäljningsvillkor ska kunden avstå från att göra något köp med avsikt att vidarebefordra, enligt vad som anges i artikel L 110-1 i den franska kommersiella koden.
Kunden ska vara minst 20 år och ha rättslig kapacitet, eller ha tillstånd att tillåta honom att köpa varor och tjänster från webbplatsen.
Förvärvet av varor och tjänster från Webbplatsen innebär ett fullständigt och ovillkorligt godkännande av dessa Försäljningsvillkor, som ska ha företräde framför andra allmänna och / eller speciella villkor för kunden.
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa Försäljningsvillkor när som helst. Det är emellertid accepterat att villkoren som gäller för kunden är de som gäller vid det ögonblick då han gjorde sitt köp från webbplatsen.
Dessa försäljningsvillkor ska förbli Säljarens exklusiva egendom. En eventuell reproduktion av det, helt eller delvis, är strängt förbjudet.
ARTIKEL 2: BESKRIVNING AV VARORNA

Varorna som erbjuds till försäljning presenteras på Säljarens hemsida.
Alla fotografier som används vid presentationen av produkterna är så korrekta som möjligt, men de garanterar en perfekt likhet med produkten och utgör i vissa fall förslag till presentationen av dessa, varav hela eller beståndsdelarna i fotografiet eller Fotografier erbjuds inte systematiskt till försäljning.
Det är underförstått att de produkter som erbjuds respekterar gällande franska föreskrifter i förhållande till produktens sammansättning, i och med att de följer bestämmelser som gäller konsumenternas hälsa och säkerhet.
ARTIKEL 3: PRIS OCH BETALNING

ARTIKEL 3.1- Pris
De priser som Säljaren anger vid beställning visas i euro, inklusive alla avgifter och moms till den kurs som gäller den dag då inköpet görs. Eventuell ändring av kursen ska tillämpas på de produkter och tjänster som erbjuds omedelbart.
Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser, eftersom det är underförstått att priserna som visas på Säljarens webbplats den dag då inköp görs ska vara de som gäller för Kunden.
De angivna priserna inkluderar avgifter för att behandla ordern.
De angivna transport- och leveransavgifterna ska vara de som anges på hemsidan vid tidpunkten för beställningen.
Försäljningspriset skall betalas i sin helhet vid tidpunkten för beställningen.

ARTIKEL 3.2 - Betalning
Ordern kan betalas med följande metoder:

-Kreditkort (Visa, Eurocard, MasterCard)
Säljaren erbjuder säkra onlinebetalningstjänster som tillhandahålls av Banque Populaire-banken med hjälp av en säker server som använder SSL-protokollet. Kundens kreditkortsnummer riktas därför endast till bankens servrar i en säker miljö.

-Via PayPal
PayPal-systemet gör det möjligt att betala online utan att betala bankkontodetaljer, genom identifiering med endast en e-postadress och ett lösenord.

-By banköverföring, välj "Bank wire" i orderformuläret på webbplatsen. Betalning via banköverföring måste göras till Säljaren inom två veckor efter beställningens bekräftelse. Säljarens bankuppgifter är följande: VD: Julien LEMARCHAND
IBAN-nummer: IBAN: FR76 1350 7001 0630 6417 9216 192
BIC: CCBFRPPLIL

Om alla betalningar inte är mottagna i sin helhet av säljaren inom två veckor från det att beställningen bekräftas, kommer ordern att avbrytas.

På beställning skickas en faktura som anger momsen av säljaren till kunden.
ARTIKEL 4: BESTÄMMELSESPROCESSEN

Kunden som vill köpa ett köp via Säljarens hemsida ska:
- Skapa ett användarkonto, skriv in den information som begärs av webbplatsen (inklusive: efternamn, förnamn, postadress eller adresser för fakturering och leverans, e-postadress, telefonnummer)
- Konsultera produktbeskrivningarna på webbplatsen och lägg till de artiklar han vill köpa till sin online "kundvagn"
- Bekräfta innehållet i sin online shoppingkorg
- Korrigera eventuella inmatningsfel
- Bekräfta beställningen
- Välj och bekräfta hans betalningsmetod
Kunden ska vara ansvarig för att säkerställa noggrannheten i den information som lämnas för vilken han är ensam ansvarig, och ska uppdatera denna information vid eventuella ändringar.
Säljaren åtar sig att meddela Kunden per e-post, omedelbart, bekräftelse av den beställda ordern. Detta e-postmeddelande ska innehålla de uppgifter som lämnats av kunden.
Alla uppgifter som lämnas och den registrerade bekräftelsen ska utgöra ett bevis på transaktionen.
Säljaren åtar sig att spara order och bekräftelser av order på ett tillförlitligt och hållbart system i enlighet med bestämmelserna i artikel 1348 i franska civillagen.
Kunden ska ha tillgång till alla sina beställningar genom att konsultera avsnittet på webbplatsen "Historia och detaljer om mina order" i avsnittet på hemsidan "Mitt konto". De datoriserade register som säljaren innehar ska behandlas av parterna för att utgöra bevis på kommunikation, order, betalningar och transaktioner som görs mellan parterna.
Det är underförstått att Säljaren har åtagit sig ett distansförsäljningsavtal genom sin bankorganisme. Banktransaktionen är säker och Säljaren får under inga omständigheter behålla bankuppgifter som tillhör Kunden.
Kunden är ansvarig för att hålla det beställningsnummer som tilldelats honom av Säljaren, och som kan begäras av honom, i synnerhet om en fordran görs senare. Det är underförstått att Säljaren förbehåller sig rätten att vägra en order av ovanlig karaktär, särskilt med avseende på beställda kvantiteter.
Slutligen informeras den icke-professionella kunden om och erkänner att han är förbjuden att beställa mer än 110 liter öl vid någon tidpunkt. Denna begränsning gäller inte den yrkesmässiga kunden som erhåller status som opérateur enregistré (registrerad näringsidkare) av franska tullen.
ARTIKEL 5: LEVERANS

ARTIKEL 5.1 - Villkor för leverans till Sverige
Onlineförsäljningen av varor och tjänster som presenteras på Säljarens hemsida är begränsad till och reserverad för Kunder som är bosatta i Sverige.
På grund av de driftsvillkor som säljaren åläggs av franska och svenska tullen är leverans av produkter som är föremål för skatter som är specifika för alkohol (punktskatt) inte tillåten utanför territoriet.
Leveranser kommer att göras till den adress som anges för denna effekt av kunden vid det ögonblick då beställningen görs och när betalning har mottagits.
Leverans kommer att utföras av Chronopost.

ARTIKEL 5.2 - Leveranstid
Den maximala tiden för leverans av en produkt som följer beställningen anges på webbplatsen när ordern är bekräftad. Vid ett grupperat inköp av flera produkter motsvarar leveranstiden för hela beställningen den som produkten har så lång tid som möjligt.
Leveranstiden ska anges i det e-postmeddelande som bekräftar beställningen.
Leveransperioden ska inte överstiga trettio (30) dagar.
I händelse av att Säljaren misslyckats kan Kunden upplösa kontraktet genom ett registrerat brev med leveransbevis eller skriftligt på annat hållbart material om han, på samma sätt har instruerat Säljaren att genomföra leveransen inom en rimlig ytterligare period har den senare inte uppfyllt denna skyldighet inom nämnda period.
Kontraktet anses vara upplöst när säljaren har mottagit brevet eller skriftlig kommunikation som informerar honom om avbokningen, förutsatt att Säljaren inte redan har lämnat ordern.
Kunden kan dock upplösa kontraktet med omedelbar verkan om den förväntade leveranstiden utgör en väsentlig förutsättning för kontraktet. Detta väsentliga villkor härrör från omständigheter som påverkar avtalets fullgörande, eller en uttrycklig begäran från kunden, innan den uppfylls.
Säljaren ska i sin helhet, med betalningsmetod efter eget val, återbetala eventuella pengar som betalats av kunden inom fjorton (14) dagar efter det att avtalet förklarats löst. Den summa som betalas av kunden är automatiskt föremål för ett 10% påföljd som Säljaren betalar i händelse av att ersättningen inte görs inom trettio (30) dagar efter uppsägning av kontraktet eller 20% om det inte görs inom sextio 60) dagar och 50% om den överstiger denna period.
Kunden har dock rätt att kräva återbetalning med en annan metod.
Säljaren ska informera kunden via e-post om expeditionen av sin order.

ARTIKEL 5.3 - Leveransavgifter
Leveransavgifter beräknas enligt paketets vikt. De kommer att meddelas före bekräftelsen av ordern.
Alla öl som säljs av säljaren har fått sina uppgifter betalda till franska tullen. Tull- eller importtullar kan emellertid krävas vid leverans av ordern i dess destinationsland. Mottagaren ansvarar för att betala eventuella kostnader i samband med clearingtullar, skyldig betalning eller andra lokala skatter i destinationslandet.
Säljaren som inte har någon kontroll över dessa skatter, kan mottagaren under inga omständigheter begära säljaren ersättning för någon form eller ersättning som är förknippad med kostnaderna i destinationslandet.

ARTIKEL 5.4 - Leverans med Europeiska unionen
För länder inom EU-zonen:
Leveranserna kommer att åtföljas av en docket bestående av fem kopior per paket och försäljningspriset, vederbörligen stämplat och undertecknat.
Priset inklusive moms, förpackning, inlåning och skatter som är specifika för alkohol (punktskatt) visas i euro.
Det pris som anges i försäljningsföringen inkluderar inte transportkostnader, vilka beräknas enligt orderens vikt.
Det pris som anges vid bekräftelse av ordern är definitivt, uttryckt med alla skatter som ingår. Detta pris inkluderar priset på varorna, plus hantering, förpackning, innehav och fraktkostnader.

ARTIKEL 5.5 - Fordringar som följer av och hänför sig till leveransen
Vid fordringar avseende leverans av varor förbinder kunden sig att snarast möjligt informera säljaren på följande e-postadress: kundservice@hopt.se.
ARTIKEL 6: PRODUKTENS TILLGÄNGLIGHET

Om en produkt inte är tillgänglig på lager, ska säljaren informera kunden via e-post.
Kunden kan då välja antingen ersättning, som skall betalas i sin helhet inom fjorton (14) dagar efter säljarens mottagande av betalning från kunden eller utbyte av otillgänglig produkt mot en likvärdig produkt. I detta fall ska kostnaden för retur av varan vara uppfylld av säljaren.
ARTIKEL 7: ANSVAR

Säljaren ska helt eller delvis befrias från sina skyldigheter vid tillverkning av bevis för att misslyckandet av avtalet kan hänföras antingen till Kunden eller på grund av oförutsedda och oundvikliga omständigheter eller en tredje part utanför avtalets räckvidd eller, om så är fallet force majeure.
Säljaren ska inte hållas ansvarig vid datorbugg när kundens order görs, i synnerhet kopplad till kundens internetanslutning eller någon annan extern händelse.
Vidare är kunden ansvarig för att lagra produkterna på en sval, torr plats, bort från starkt ljus.
ARTIKEL 8: GARANTI

Alla produkter som säljs av säljaren omfattas av den rättsliga garanti som föreskrivs i artiklarna 1641 och senare i franska civillagen.
Vidare gynnar kunden av samtyckesgarantin enligt artiklarna L.211-4 och efterföljande av den franska konsumentkoden.
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de produkter som säljs har kunden valet att reparera eller byta ut produkten. Om kundens val inträffar kostar dock uppenbart oproportionerligt för säljaren kan den senare fortsätta som han anser lämplig.
Om reparation eller utbyte av produkten inte är möjlig, kan kunden returnera produkten för fullständig återbetalning eller behålla produkten och få en delbetalning.
Samma facilitet är tillgänglig för Kunden om den begärda lösningen inte kan genomföras inom en (1) månad efter fordran eller om denna lösning inte kan genomföras utan större besvär för Kunden, med hänsyn till produktens art och dess avsedda användning.
Upplösningen av försäljningen kan inte deklareras om felet är mindre.
Under alla omständigheter ska tillämpningen av garantin för att produkten inte överensstämmer inte medföra någon kostnad för kunden.
I händelse av att en såld produkt inte överensstämmer, ska Kunden returnera den till Säljaren som ska acceptera den, byta ut den eller utfärda en ersättning.
Bytet av en defekt produkt förlänger inte garantiens längd.
Eventuella krav som är föremål för denna artikel ska göras per post till följande adress: Interdrinks, 2eme Avenue, Port Fluvial, 59000 Lille, Frankrike, eller via e-post till adressen: contact@saveur-biere.com
ARTIKEL 9: INTELLEKTUELL EGENDOM

Alla delar av webbplatsen, i synnerhet bilder, ljud, text och video, samt vilken teknik som används för presentationen av dessa och presentationen av produkterna är säljarens egendom.
Följaktligen är kunden formellt förbjuden från all reproduktion, representation, distribution, även delvis, av något element som är integrerat med webbplatsen.
Eventuell reproduktion eller representation av webbplatsen är föremål för uttrycklig, tidigare tillstånd från säljaren. Underlåtenhet att följa denna skyldighet utgör förfalskning och engagerar den ansvariga personens civilrättsliga och straffrättsliga ansvar.
Vidare är varje process som hänför sig till inramning eller djupkopplingsteknik formellt förbjuden, med undantag av Säljarens uttryckliga tillstånd.
Namnet "SAVEUR BIERE" är föremål för ett varumärke som är registrerat hos INPI (Fransk Institut för Industriell Fastighet, nr.3517743). Följaktligen utgör varje användning eller reproduktion av detta varumärke av Kunden av någon anledning, och på vilket som helst medium, utan föregående godkännande av Säljaren en överträdelsehandling som är föremål för brott och civilrättsliga åtgärder.
Kunden är förbjuden från någon användning av varumärkena "SAVEUR BIERE" eller "HOPT".
Säljaren tillåter att hypertextlänkar skapas på webbplatsen www.hopt.com, www.hopt.se och www.saveur-biere.com.
ARTIKEL 10: PERSONLIGA UPPGIFTER

Säljaren informerar kunden om att hans personuppgifter registreras och att säljaren har åtagit sig ansvar som utarbetats av CNIL (franskt dataskyddsbyrå) om hantering av dessa uppgifter i enlighet med franska IT- och dataskyddslag nr 78- 17, daterad 6 januari 1978.
Kunden informeras om att hans uppgifter är föremål för bearbetning, så att säljaren kan erbjuda olika varor och tjänster som erbjuds av webbplatsen.
Vidare är behandlingen av kundens personuppgifter föremål för en deklaration till CNIL, nr 1289144.
I enlighet med villkoren i artiklarna 38 och senare i den franska lagen om IT och dataskydd av den 6 januari 1978 har kunden rätt att få tillgång till, ändra, korrigera eller radera sina uppgifter genom att bara kontakta säljaren på följande adress: contact@saveur-biere.com.
Säljaren garanterar Kunden att hans uppgifter inte ska lagras inom Europeiska unionen eller, särskilt i Frankrike.
Kunden informeras om att hans uppgifter kan meddelas företaget AB InBev, som företaget Interdrinks tillhör.
Inga uppgifter som lämnas av kunden ska användas för försäljningsprospektion.
Kunden informeras om att information om hans anslutning till webbplatsen, och i synnerhet de samlade sidorna och IP-adresserna, sparas under den lagstadgade perioden till ett år.
ARTIKEL 11: KOKOR

Webbplatsen kan vara skyldig att använda "cookies" så att den kan bearbeta statistik och information rörande trafik, för att underlätta surfning och förbättra kundens upplevelse. Kunden kan vägra att spara dessa cookies genom att ändra inställningarna för sin webbläsars programvara.
ARTIKEL 12: RÄTT FÖRTAGANDE

ARTIKEL 12.1 - Period och ersättning
Varje kund som anses vara konsument, enligt definitionen i franska konsumentkoden, och som gör ett köp för personligt bruk från Säljarens hemsida, drar nytta av ett ångerrätt.
Kunden skall ha rätt till återkallelse för en period av fjorton (14) dagar efter mottagandet av den sista produkten (vid en order bestående av flera levererade varor separat eller en order bestående av partier eller flera delar för vilka leveransen period spridas över en förutbestämd period) för att returnera produkten till säljaren för att den ska bytas ut eller ersättas utan att det behövs förklara sitt beslut eller att täcka andra kostnader än de som följer av återbetalningen .
Kunden ska informera säljaren om sitt beslut att återkalla genom att skicka en fylld blankett, som finns i bilagan till dessa Försäljningsvillkor eller ett handskriven brev med tydligt angivande av hans avsikt innan den föreskrivna perioden löper ut till följande adress: Interdrinks, 2eme Avenue, Port Fluvial, 59000 Lille, Frankrike, eller via e-post till adressen: contact@saveur-biere.com.
Under förutsättning att produkten eller produkterna som returneras är i perfekt skick, betalas den summa som betalas inklusive leveranskostnaderna av säljaren inom högst 14 dagar från det datum då säljaren informerades av Kundens avsikt att återkalla, med samma betalningsmetod som kunden använder för att betala för sin beställning, förutom med överenskommelse med kunden om att en annan betalningsmetod ska användas och under förutsättning att ersättningen inte medför någon kostnad för kunden .
Kunden är informerad om och förstår att han är ansvarig för eventuella extra avgifter om han har valt en leveransmetod som är dyrare än den standardleveransmetod som Säljaren erbjuder.
Kunden är informerad om och förstår att han är ansvarig för eventuella extra avgifter om han har valt en leveransmetod som är dyrare än den standardleveransmetod som Säljaren erbjuder.
Kunden är informerad om och förstår att rätten till återkallelse inte gäller produkter som har öppnats av honom efter leverans och som av hälso- och säkerhetsskäl inte kan returneras. Följaktligen kan ingen produkt som öppnats eller konsumeras av kunden inte bli föremål för retur.

ARTIKEL 12.2 - Villkor för återföring av varor
Kunden ska sända eller presentera produkten till Säljaren eller en person som utses av den senare senast fjorton (14) dagar efter meddelandet om sitt beslut att dra tillbaka, eftersom Säljaren inte erbjuder att samla föremålet själv.
Kunden ska uppfylla alla kostnader som uppstår vid produktens retur.
Returer måste göras via den franska posttjänsten La Poste, med hjälp av Colissimo-inspelade leveransservice, efter att först ha kontaktat säljaren på adressen Interdrinks, 2 Avenue du Chemin Vert, 59273 Fretin, Frankrike, för att erhålla ett returnummer.
Produkten måste returneras i det land där den mottagits av Kunden, i sin ursprungliga, oöppnade förpackning.
ARTIKEL 13: SÄLJARENS FÖRSÄKRING

Säljarens försäkring gör det möjligt för Kunden att försäkra sig om leverans mot eventuella skador som uppstår vid eventuell produktbrott.
Vid brist på varor under leverans åtar sig Säljaren att skicka Kunden efter att ha köpt försäkringen, en kreditanteckning eller ersättning för marknadsvärdet av de skadade varorna.
Kunden har en lagstadgad period på sju (7) dagar från leveransdagen för att lämna in något krav
Kunden ska informera säljaren genom att skicka ett e-mail till följande adress: kundservice@hopt.se.
Säljaren kommer då att be kunden att skicka ett undertecknat skadestånd tillsammans med ett fotografi eller fotografier av de skadade varorna.
ARTIKEL 14: TOLERANS OCH AVVIK

Det är formellt överenskommet mellan parterna att varje tolerans eller upphävande från en av parterna vid tillämpningen av hela eller en del av sitt åtagande enligt dessa försäljningsvillkor, oavsett frekvens och varaktighet, inte ska utgöra en modifiering av detta , och heller inte någon anledning alls.
Vidare ska förseningar, passivitet, vägran eller underlåtenhet från Säljarens sida vid tillämpning av någon av de rättigheter som beskrivs häri inte påverka dessa rättigheter eller anses innebära avstående från rätten att utöva sina rättigheter.
ARTIKEL 15: INTEGRALITET

Dessa försäljningsvillkor uttrycker samtliga parters skyldigheter.
Ingen indikation eller dokument, ska ersätta de förpliktelser som anges här, såvida de inte är föremål för ett ändringsförslag som undertecknats av båda parterna. Ingen korrespondens som föregår undertecknandet av detta dokument ska ersätta de skyldigheter som beskrivs däri.
ARTIKEL 16: PARTIELL GÄLLANDE

Om en specifik bestämmelse av dessa försäljningsvillkor anses vara ogiltig eller avklarad av ett beslut med behörighet för ämnet som bedömts av behörig behörighet ska de övriga bestämmelserna behålla sin makt och omfattning, med undantag för uppsägningen av artiklarna 3, 7 och 8, som parterna anser vara nödvändiga.
ARTIKEL 17: ÄNDRINGS ÄNDRING

Parterna är uttryckligen överens om att i händelse av ägarbyte, försäljning, fusion eller någon annan form av överlåtelse av företaget INTERDRINKS, ska detta kontrakt överföras med full rätt till den nya ägaren.
ARTIKEL 18: KOMPETENS OCH TILLÄMPLIG LAG

Dessa försäljningsvillkor är föremål för fransk lag.
I händelse av tvist mellan parterna till följd av genomförandet eller tolkningen av villkoren är parterna i god tid överens om eventuella rättsliga åtgärder som alla krav skall vara föremål för skriftlig förhandsmeddelande som ska skickas med rekommenderat brev.
Endera parten kan därefter, efter en period av tio (10) dagar från den dag då ovannämnda brev skickas, ingå lämpliga förfaranden.
Vidare har kunden, i enlighet med villkoren i artiklarna L 612-1 och efterföljande av den franska konsumentkoden, möjlighet att utan kostnad (med undantag för avgifter från advokater eller juridiska experter) till en konsumentombudsman, med en se till den minsta lösningen av fordran gentemot säljaren.
För att göra detta kan kunden kontakta konsumentombudsmannen på följande adress: [Kompletteras Mediator namn, adress, hemsida]
Vidare kan kunden använda sig av Europeiska unionens Online Dispute Resolution Service (ODR), tillgänglig på följande adress: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Det är underförstått att kundens begäran om medling endast kommer att godtas om:
- Kunden har försökt att lösa påståendet direkt med Säljaren skriftligen, i enlighet med ovanstående villkor,
- Kundens påstående är inte uppenbart ogrundat eller orättvist,
- Kundens krav lämnas inte inom en period av ett år från hans skriftliga anspråk till säljaren,
- Kravet har inte tidigare granskats av en annan ombudsman.
ARTIKEL 19: BESKYDD AV MINDRE

I enlighet med folkhälsokoden är försäljning av alkohol till minderåriga under tjugo år (20) år förbjuden. Vid bekräftelse av hans köp på www.hopt.se webbplats bekräftar kunden att han är minst tjugo (20) år gammal vid inköpsdatumet.
Vid leverans måste mottagaren vara 20 år. Leveransbolaget kan be om åldersbevis.

Rules of Engagement:

Do not post on this website or in our social media accounts any material which promotes the irresponsible consumption of alcohol or otherwise violates any laws or regulation. Interdrinks S.A.S. shall be entitled to remove at any time and without notice any such material

------------------------------------------


Do not share this content with minors


Uppdatering: 21 juli 2020
Snabb åtkomst
Försäljningsvillkor
1. Objekt
2. Varubeskrivning
3. Pris och betalning
4. Orderprocessen
5. Leverans
6. Tillgänglighet av produkter
7. Ansvar
8. Garanti
9. Immateriell äganderätt
10. Personuppgifter
11. Kaka
12. Ångerrätt
13. Säljarens försäkring
14. Tolerans och upphävande
15. Integritet
16. Delvis icke-validitet
17. Ägarbyte
18. Kompetens och tillämplig lag
19. Skydd av minderåriga

Leverans

Stötsäker förpackning med leverans till dörren eller ombudet!

Våra leveransvillkor

Med ett lojalitetsprogram som heter duga!

Din lojalitet blir belönad: Skapa ett konto nu!

Vårt lojalitetsprogram

Kundrecensioner 4,5/5

Våra kunder älskar oss och vi älskar dem tillbaka!

eKomi

Sedan 2007

Europas största ölsortiment på nätet!

Vem är vi?

Gå inte miste om en enda droppe!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av lojalitetsförmåner, exklusiva erbjudanden och för att inte missa våra humliga nyheter!

VAD FOLK SÄGER OM OSS

Vår PerfectDraft öltapp ger dig den ultimata ölupplevelsen i hemmet med ett urval på över 50 olika fat.

PerfectDraft Europe SAS är medlem i El-Kretsens WEEE Compliance-system. Besök El-Kretsens webbplats (https://www.el-kretsen.se/ ) för information om hur du gör dig av med ditt hushållsavfall.

Drick ansvarsfullt

Dela inte innehållet på denna webbplats med någon minderårig

©2023 PerfectDraft Europe SAS